Privacy Policy

AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Az adatkezelő neve: LT Communication Reklámügynökség Kft.
Az adatkezelő címe: 1139 Budapest, Fáy utca 20.
Cégjegyzékszám: 01-09-905208
Adószám: 14469554-2-41
E-mail cím: hello@spotistudio.com


AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE
Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik. Adatkezelésre az internetes honlapon regisztráló felhasználók esetében történik.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 5. § 1 a.) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, és az ilyen adatok védelméről és szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) rendelet (továbbiakban GDPR).

A KEZELT ADATOK
A felhasználó által a regisztráció folyamata során megadandó név, cégnév és e-mail cím. A regisztráció során megadott adatok más felhasználók számára nem hozzáférhetőek.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatok kezelésének célja a www.spotistudio.com holnap szolgáltatásai iránt érdeklődő felhasználókkal való kapcsolatfelvétel és időpontegyeztetés. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztráció során megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

AZ ADATOK TÖRLÉSE
A törlési igényt e-mailben kell eljuttatni. Az adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 30 napon belül törli az adatokat.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az adatkezelő a felhasználók által önkéntesen megadott adatokat csak a fennt leírt céloknak megfelelően kezeli. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tárolja. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással ad át. Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyeket Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A FELHASZNÁLÓK JOGAI SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
Az adatok megtekintésére jogosult a LT Communication Reklámügynökség Kft. ügyvezetője, tulajdonosa és az általuk kijelölt munkatársak. Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a hello(kukac)spotistudio.com címre kell eljuttatni, amire 30 napon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei szerint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha a tiltakozás indokolt, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a felhasználó az adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény 22. § (5) bekezdése alapján, ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Felhasználó lehetősége továbbá Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtti jogérvényesítés.
Felhasználó fentieken túlmenően jogszabálysértés esetén az autonóm államigazgatási szervhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).
A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. A 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatról jelentést készíthet, ha az ügyben a Hatóság által hatósági eljárás vagy bírósági eljárás megindítására nem került sor.

SÜTIK (cookie) KEZELÉSE A HONLAPON:

Mit nevezünk sütinek?
A süti (cookie) egy kis méretű szöveges fájl, amit elhelyezünk a számítógépén, ha Ön beleegyezik. A sütiket számos különféle célra használhatjuk, amelyekről részletesen írunk az alábbiakban.

Mire szolgálnak az egyes sütik a www.spotistudio.com weboldalon?
A sütik számos feladatot látnak el, amelyek közül néhányat az alábbiakban kiemelünk:

• Megjegyzik az Ön egyes beállításait, ezáltal bizonyos folyamatokat könnyebben és gyorsabban teljesíthet (például amikor akosárba teszi a termlket akkor is sütiket használunk).

• Névtelen felhasználói információk gyűjtésére is alkalmasak – segítségükkel például megtudhatjuk, hogy az oldal látogatói közül hányan jöttek affiliate partnereink oldaláról.

• Emlékezni fognak rá, hogy meglátogatta a weboldalunkat, az online hirdetők pedig felhasználhatják ezt az információt ahhoz, hogy személyre szabott üzeneteket készítsenek az Ön számára – például egy hirdetés közvetítésekor egy harmadik fél weboldalán, amely egy aktuális Vitálvár ajánlatra hívja fel a figyelmét.

Ne feledje, a sütiket bármikor letilthatja vagy eltávolíthatja, ezáltal az addig tárolt információk is tartósan törlődnek.

A sütik négy kategóriáját használjuk www.spotistudio.com honlapon.

1. Nélkülözhetetlen sütik

• Az ilyen sütik nélkülözhetetlenek a weboldalunk megfelelő működéséhez. Olyan sütiket tartalmaznak például, amelyek lehetővé teszik, hogy a helyes oldalakra lépjen, ha a weboldal működését illetően frissítést hajtottunk végre.

2. Teljesítménnyel kapcsolatos sütik

• Az ilyen sütik arról gyűjtenek információt, hogy hogyan használják a látogatók az oldalunkat, segítségükkel megérthetjük az esetlegesen felmerülő hibák okát, valamint új funkciók tesztelését is lehetővé teszik a számunkra. Nem gyűjtünk olyan információkat, amelyek közvetlenül azonosíthatják a látogatót, mivel az adatok összesítettek és névtelenek. Ezeket az információkat kizárólag oldalunk működésének javításához használunk fel.

3. Működőképességgel kapcsolatos sütik

• Az ilyen sütik segítenek a specifikus funkciók engedélyezésében az oldalon, hogy növelni tudjuk a látogatói élményt, például azáltal, hogy megjegyzik az Ön preferenciáit (pl. az egyoldalas kosár), észlelik, ha egy szolgáltatást korábban már a figyelmébe ajánlottunk, illetve összetettebb döntéseket is tárolni tudnak (mint például egy konkrét termék elhelyezése a kosárban).

4. Célzott/hirdetési sütik

• Ezek a sütik az oldalunkon tett látogatását, a megnyitott oldalakat, valamint a linkeket követik figyelemmel, amelyekre rákattintott. Ezen információkat arra használjuk, hogy weboldalunkat és a rajta megjelenő információkat, esetleges reklámokat érdeklődési körére szabjuk. Ezt az információt harmadik felekkel is megoszthatjuk e célból. Emellett a reklámkampányok hatékonyságát is nyomon követhetjük velük.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy harmadik felek (többek között a hirdetési csatornák és külső szolgáltatók, például a webes forgalmat elemző szolgáltatások) szintén használhatnak sütiket, amelyeket mi nem ellenőrzünk. Az ilyen sütik valószínűleg teljesítménnyel kapcsolatos sütik vagy célmeghatározó sütik.

IF YOU HAVE ANY QUESTION, WE ARE GLAD TO ASSIST YOU!